Firmy, služby, odkazy

Filtrace VOC emisí v průmyslu

Je všeobecně známo, že prach je škodlivý. Pokud jsou částice "dostatečně" velké, nepředstavují pro lidský organismus riziko, protože je plíce dokáží s hledem z těla vypudit. Čím menší, tím horší, protože se dostávají do alveol, kde způsobují záněty a jiná onemocnění. V prašném prostředí je dobré nasadit průmyslovou filtraci vzduchu.

průmyslová filtrace vzduchu

Zdravotní komplikace způsobená prachem

Nyní si vyjmenujeme pár onemocnění, které při dlouhodobé expozici způsobuje prach. Zvláště ten jemný! Typickým příkladem jsou nemoci, nazvané jako Pneumokonióza, tedy "zaprášení plic". Toto onemocnění má dva typy:

  • - kolagenní
  • - nekolagenní.

Množství prachu a jiných nečistot závisí vždy na průmyslovém odvětví. Průmyslová filtrace dokáže odstranit kromě prachu také plyny a jiné nečistoty, které celkově snižují kvalitu pracoviště. Pod odstavcem uvedu několik průmyslových odvětví, kde se filtrování hojně užívá:

Automotive

Vyrobit automobil není otázkou pouze jednoho procesu. Je zde hned několik desítek procesů při kterých vznikají škodliviny a prach. Firmy působící v automobilovém průmyslu jsou častými odběrateli filtrace vzduchu.

Chemický průmysl

Dalším oborem, kde je filtrace vzduchu využívána jsou chemičky. Většinou se jedná o řešení aplikovaná pro střední provozy na čištění odpadního vzduchu.

Farmaceutický průmysl

Pro život důležitým průmyslem, kde dochází k výskytu emisí různých částic je farmaceutický průmysl. Mohou zde nastat výjimečné situace a vysoké špičky koncentrací agresivních látek v odpadním vzduchu. Filtrace je tedy nezbytná.

Zpracování kompozitních materiálů

Moderní materiály jsou trendem a mezi ně patří také kompozit. Při jeho zpracování dochází k vytvoření emisi prachů a je tedy nutní filtrační jednotka vzduchu.

Tiskařský průmysl

Kdo se alespoň částečně v tiskařství pohybuje, zná metody tisku jako:

  • - flexotisk,
  • - ofset,
  • - hlubotisk,
  • - sítotisk.

Během tisku dochází k uvolňování prachových částic inkoustů a také papíru. Proto je vhodné použít systém recirkulace vzduchu přímo v tiskařském stroji.

průmyslová filtrace vzduchu

Lakovny

Typickou vlastností lakoven je velký průtok odpadního vzduchu. Filtrační jednotky jsou zaměřovány na snížení objemu vzduchu. To vede také ke snížení provozních nákladů a odfiltrování škodlivých aerosolů.