Firmy, služby, odkazy

Strategie prodeje na míru vaší firmy

Jiří Jemelka se již více než deset let specializuje na oblast obchodu, managementu, marketingu a komunikace. Tento odborník začal pořádat kurzy a školení pro majitele podniků a jejich zaměstnance. Cílem těchto školení a poradenství je zavést lepší strategie prodeje, zefektivnit práci, zvýšit produktivitu práce, ale přitom snížit náklady na provoz celého podniku. Jak vše zrealizovat, aby firma nezkrachovala a byla úspěšná? To vám prozradí právě Jiří Jemelka na svých trénincích.

Ekonomická krize postihla nejednu společnost na světovém trhu. Důležité je dnes sestavit strategii prodeje, která bude vycházet z praktických zkušeností a stavu vaší firmy, nikoliv pouze z teorie o managementu a marketingu. Najděte problémy ve vaší firmě a začněte je účinně řešit!

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit