Firmy, služby, odkazy

Princip MIG svařování

Celý princip svařování MIG začíná elektrodou. Tou je zde holý drát navinutý na cívce, který je kladkovým podavačem, konstantní rychlostí přes napájecí průvlak umístěný uvnitř ochranné hubice na konci hořáku, podáván do svarové lázně. Drát je současně přídavným materiálem. Napájecí průvlak je připojen na kladný pól zdroje stejnosměrného svářecího proudu. Katodu stejně jako u sváření obalenou elektrodou tvoří základní materiál. Hubicí hořáku je k místu svaru přiváděn ochranný plyn.

 

Z hlediska přenosu přídavného materiálu do svarové lázně rozeznáváme dva druhy procesů. Přídavné materiály pro metodu MIG se dodávají ve formě drátů o průměru 0.8 - 2.4 mm navinutých na cívkách. Dráty mají speciální povrchovou úpravu zvyšující tvrdost povrchu. Tím je zajištěno spolehlivé podávání pomocí kladek. Vysoké požadavky jsou kladeny na přesné dodržení hodnoty průměru drátu, aby byl drát spolehlivě napájen po celé délce napájecího průvlaku.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit