Firmy, služby, odkazy

Montážní plošiny jsou řešením

Rizikové kácení stromů zahrnuje situace, kdy není možné strom jednoduše pokácet ze země. Tato situace může nastat v mnoha případech, například když špatný stav stromu neumožňuje zajistit bezpečné řízené pokácení, případně strom stojí v blízkosti budov nebo vedení vysokého napětí a při jeho kácení by mohlo dojít ke škodám na majetku nebo újmě na zdraví. Proto je na trhu dostatek zařízení, které tento problém dokážou vyřešit. Jsou to montážní plošiny. Díky nim se může dřevař jednoduše dostat na jakékoliv místo stromu a v něm bezpečně začít kácení. Samozřejmě jsou případy, kdy do určitých míst v lese nemůže přijet tatrovka s plošinou. Poté je třeba využít speciální stromolezecké techniky. Moderní montážní plošiny jsou však na tyto případy vybaveny a tak výrazně usnadňují práci při těžbě dřeva.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit