Firmy, služby, odkazy

Máte svého krizového manažera?

Každá společnost by měla mít člověka, který se v případě potřeby promění v krizového manažera. Takový člověk musí sledovat, analyzovat a případně se připravit na krizi, což je jakýkoliv neočekávaný zásah, který má negativní důsledek na pověst firmy.

Krizový-management není žádná sranda. Měl by zahrnovat soupis případných rizik, které mohou nastat. Někdy dokonce může krize ovlivnit firmu natolik, že musí ukončit svou činnost. Takže pokud umíte odhadnout potenciální krizi dopředu, můžete snížit její následky, připravit se a komunikovat lépe směrem k zákazníkům, dodavatelům apod. Následuje příprava na krizi. V tuto chvíli již tušíte, že se něco děje. V takovou chvíli je důležité se připravit, protože příprava je 90 % úspěchu. Následuje řešení krizové situace, a posledním krokem je obnova nejen poničených věcí, ale i důvěru u zákazníků a zainteresovaných stran. Proto si určete krizového manažera dříve, než bude pozdě.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit